Hustyper

 

kontakta oss för förslag eller skicka eget material

kostar som ett bra trähus  från 19 000 per m2 byggyta/bta
prata med vår arkitekt eller kom med eget material